Software pro CMM

„Duší“ CMM je měřicí software, který určuje jeho výkonnost a komfort měření včetně jeho výstupů. A protože se jedná o měřidlo, je potřeba zajistit také jeho metrologickou návaznost.

 

Nároky na funkčnost tohoto software stále rostou. Zahrnují načítání dat v nejrůznějších formátech (aktuálně například - neutrální: IGES, VDAFS, SET, UNISURF,STEP, přímé: CATIA V 4, CATIA V5, IDEAS, ProE, UNIGRAPHICS, PARASOLID, speciální formáty velkých uživatelů, univerzální rozhraní DMIS, atd.

 

Dále nárok na komfort obsluhy software a tím celého CMM, schopnosti software rychle měřit různé geometrické tvary i obecné plochy, více či méně složité výpočtové algoritmy, komfort programování, výstupy měření v grafické či datové podobě - to jsou všechno faktory, určující produktivitu práce systému.