O společnosti

Společnost poskytuje dodávky zboží a služeb – měřicí systémy, servis a zkoušky přesnosti souřadnicové měřicí techniky.

Podílí se na vývoji etalonů a software pro zkoušení přesnosti CMM.

 

Je zajištěno akceptování všech platných norem a předpisů v této oblasti a oblastech souvisejících a současně jsou plně akceptovány potřeby a požadavky uživatelů souřadnicové měřicí techniky.

 

Veškerá činnost a postupy společnosti jsou v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Společnost na trhu zaujímá postavení subjektu, který své služby poskytuje na nejvyšší odborné, technické a profesní úrovni.

Vztah k zákazníkům se řídí ideologií – „snadno (bezproblémově), rychle, kvalitně“.

 

Vytváříme sociální subsystém, který podporuje vůli lidí po dosažení cílů.

 

Podporujeme rozvoj technického subsystému zvyšováním odborných znalostí a zvyšováním efektivity informačních systémů.

 

Prosazujeme personální politiku zaměřenou na podporu tvořivosti a propodnikové orientace a vytvoření podmínek pro tvůrčí práci.

 

Společnost funguje jako laboratoř třetí strany.

partner partner partner partner partner